KATEGORIE: Motta o dobru a zlu

Motta o dobru a zlu

Nelze mluvit obecně o zlu a dobru. Vždy záleží na posuzovateli a tím pádem na úhlu pohledu. Představte si půlkružnici na jejímž jednom konci je dobro a na druhém zlo, její extrémní podoby. Posuzované stojí pro každého jinde na kružnici, pro každého tedy zanemná dobré a zlé úplně něco jiného.