Nejlepší vtipy o bačovi

Dva turisté chodí po horách a najednou uvidí takou jámu, že nedohlédnou na dno. Poblíž leží kolejnice, tak ji společně chytnou a hodí do jámy, aby zjistili, jak je hluboká. Čekají, čekají, pořád nic, když tu najednou kolem nich proběhne koza a skočí do té strašlivé jámy. Kroutí nad tím hlavami, když přijde bača a ptá se: „Neviděli jste tu kozu?“ „No, nějaká sem před chvílí přiběhla a skočila do té jámy.“ „Tak to nebyla moje, já ji měl uvázanou ke kolejnici…“