Nejlepší vtipy o dětech

Rodiče večer spěchají do divadla a tak pustí dítěti gramofon, aby po doposlechnutí desky šlo ihned spát. Vrátí se domů za dvě a půl hodiny, dítě bije hlavou o zeď a křičí: „Chci!chci!chci!“
A z gramofonu se ozývá: „Chcete slyšet pohádku? Chcete slyšet pohádku? Chcete slyšet pohádku?…“