KATEGORIE: Pranostiky na listopad

Pranostiky na listopad

Pranostiky na měsíc listopad

Když se v listopadu hvězdy třpytí, mrazy se brzo uchytí.
Studený listopad – zelený leden.
Listopadové sněžení neškodí vůbec osení.
Jestliže sníh listopadový dlouho zůstane, více než hnůj polím prospěje.
Když napadá sníh na zelené listí, bude tuhá zima.
V listopadu příliš mnoho sněhu a vody, to známka příští neúrody.
Jaké povětří jest v listopadu, takové má býti měsíce března roku budoucího.
Jaký listopad, takový březen.
Teplý říjen – studený listopad.
V listopadu hřmí – sedlák vesnou sní.
Listopadové hřmění pšenici ve zlato mění.
Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok nato bývá.
Když krtek v listopadu ryje, budou na vánoce létat komáři.
Stromy-li v listopadu kvetou, sahá zima až k létu.
Padá-li listí v listopadu, jistě brzy přijde led, ale dlouho nepobude.
Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá.

Pranostiky na 1. listopad

1. O Všech svatých větry-li jsou, znamenají zimu proměnlivou, přijdou-li ale s Ondřejem, dobré zimy se nadějem.
1. Jak na Vše svaté, tak měsíc po nich.
1. Když na Všech svatých mrazivo, bude zima teplivo, když déšť tu je třeba za pecu vlézt.
1. Jíní o všech svatých věští tuhé mrazy o vánocích.
1. Sedláci utnou 1. listopadu z dubového anebo bukového stromu třísku, jestli je tříska suchá, tedy očekávají levnou zimu; jestli ale vlhká a zaostnatá, tady se domnívají, že bude tuhá zima.
1. Je-li tříska ze zeleného buku na den Všech svatých vyťatá suchá, následuje zima mírná; je-li vlhká, následuje zima mokrá.
1. Den Všech svatých je poslední, který léto zahání.
1. Nepřijde-li sníh na Vše svaté v noci, přijde o svatém Martině se vší mocí.
1. Je-li o Všech svatých léto, bývá o Martině zima, je-li zima o Všech svatých, bývá o Martině léto.
1. Když o Všech svatých zima nemá moci, tak o svatém Martině o půlnoci.
1. Je-li na Vše svaté buková blána suchá, každý se rád za kamna schová; je-li však blána mokrá, bude 1. Je-li Všech svatých bouřka, bývá zima měnivá; je-li suchá z buku tříska, často v zimě pršívá.
1. Utni z buku třísku, je-li suchá, bude zima tuhá, je-li však vlhká, bude zima mokrá.
zima též dosti mokrá.

Pranostiky na 2. listopad

2. Když na Dušičky jasné počasí panuje, příchod zimy to oznamuje.

Pranostiky na 8. listopad

8. Na Bohumíra příroda k spánku se ubírá.

Pranostiky na 9. listopad

9. Na svatého Teodora sedlák ještě pilné orá.
9. Svatý Teodor zasněží témě hor.
9. Svatý Teodor – mrazy lezou z hor.

Pranostiky na 11. listopad

11. O Martině po ledu, o vánocích po blátě.
11. Martin a Kateřina na blátě, vánoce na ledě.
11. Po svatém Martinu zima nežertuje.
11. Jsou-li na Martina mračna, zima je levná, jestli je noc jasná, zima je mastná.
11. Je-li na svatého Martina pod mrakem, bude nestálá zima, je-li jasno, bude tuhá zima.
11. Přijede-li Martin na bílém koni, metelice za metelicí se honí.
11. Půjde-li hus o Martině přes led, bude se ještě dlouho koupati.
11. Půjde-li husa na Martina po ledě, příští rok dlouhé léto bude.

Pranostiky na 16. listopad

16. Na svatého Otmara nevidět komára.

Pranostiky na 19. listopad

19. Svatá Alžběta se sněhem přilétá.

Pranostiky na 21. listopad

21. Když je na Obětování Panny Marie noc jasná, čistá, krutá zima se v lednu chystá.
21. Jaký den na Obětování Panny Marie, taková pak zima je.

Pranostiky na 22. listopad

22. Svatá Cecilie sněhem pole kryje.

Pranostiky na 23. listopad

23. Svatý Kliment zimu oblibuje, svatý Petr ji ucezuje.

Pranostiky na 25. listopad

25. Na svatou Kateřinu schováme se pod peřinu.
25. Přitrhla-li zima s Kateřinou, bývá do omrzení.
25. Jaké počasí na Kateřinu, takové v příštím lednu.
25. Svatá Kateřina strčí housle do komína.
25. Kateřina na ledě, vánoce na blátě.
25. Sníh na svatou Kateřinu věští vysoké obilí.
25. Chodí-li svatá Kateřina po ledě, chodí svatý Štěpán po blátě.

Pranostiky na 30. listopad

30. Na svatého Ondřeje hoď dřívko na vodu: přeplyne-li, bude mokrý rok zůstane-li na povrchu tiše, bude suchý rok.
30. Svatý Ondřej tichý, nebude len lichý.
30. Ondřej mosty staví, Jiří je odplaví.
30. Ondřejův sníh zůstane ležet sto dní.
30. Když na svatého Ondřeje sněží, sníh dlouho poleží.
30. Na svatého Ondřeje se někdy člověk ohřeje.