KATEGORIE: Vtipy o indiánech a kovbojích

Nejlepší vtipy o indiánech a kovbojích

Povídá Old Šutrhandovi po souboji Vínetuovi: „Deset střel, to si asi za rámeček nedáš…”
„Naopak,” namítne vítěz, „aspoň všichni vidí, jak výborného jsem měl protivníka!”

Nejlepší vtipy o indiánech a kovbojích

Přiběhne indián k náčelníkovi a hlásí: „Mám pro tebe dvě zprávy, Velký Buvole. Jednu dobrou a jednu zlou.”
„Tak nejprve tu špatnou.”
„Za městem se usadili cikáni,” odpoví indián.
„A ta dobrá?” zeptá se náčelník.
„Chutnají jako bizoni.”

Nejlepší vtipy o indiánech a kovbojích

Kovboj Jim navštíví svou milenku a najde ji v posteli s Fredem. Celý rozčilený ho zavolá do vedlejší místnosti a nabídne čestný souboj na pistole. Fred ale navrhuje: „Abychom se více nehádali, vystřelíme oba najednou do vzduchu a padneme na zem jako mrtví. Ke komu se Marion nakloní, ten ji bude mít natrvalo.”
Práskly dva výstřely. Marion vyběhla z ložnice a když viděla oba na zemi, otevřela skříň a zvolala: „Willi, pojď ven, oba jsou mrtví!”

Nejlepší vtipy o indiánech a kovbojích

Dobírá si protivník před soubojem Old Šutrhanda: „Proč s sebou nosíš ten obrovský kufr, to sis už připravil rakev?”
Oldík ho zpraží: „Ne, vzal jsem si pár skalpů pro štěstí.”

Nejlepší vtipy o indiánech a kovbojích

Nerozluční přátelé Old Šutrhand a Víno2 jdou na bizony, když se před nimi objeví had.
„Pozor, zmije!” vykřikne indián.
„Neblázni,” zasměje se běloch, „kde by se tu vzalo takový fáro?”

Nejlepší vtipy o indiánech a kovbojích

Po krvavém boji zajmou krvežízniví indiáni osadníka a jeho ženu.
„Půjdete ke kůlu smrti!” oznamuje zajatcům vítězoslavně náčelník.
„Půjdeme,” povídá s notnou dávkou sarkazmu muž, „jen nám řekněte, proč jste nám teda nejdřív ustřelili nohy?!”

Nejlepší vtipy o indiánech a kovbojích

Jdou dva Židi kolem saloonu a zastaví je nějaký kovboj a jednomu z nich vyhrožuje: „Ani krok, nebo z tvého kamaráda udělám cedník!”
Žid se zamyslí a pak říká kovbojovi: „Díky za nabídku, ale mně by se spíš hodila nerezová pánev…”

Nejlepší vtipy o indiánech a kovbojích

Old Šutrhand a Víno2 cválají horkou prérií a zahlédnou zaprášeného kojota. Indián se raduje: „Podívej, Oldo, to je můj bratranec!”
„Ten čokl?” odflusne si Old Šutrhand.
„Jasně, že on. Inču-Čuňák říkal, že syn jeho bratra je prašivej kojot!”

Nejlepší vtipy o indiánech a kovbojích

Svěřuje se malý indiánek tatínkovi náčelníkovi: „Až budu velkej, chtěl bych studovat v České republice.”
„Kdeže?” diví se náčelník.
„V České republice,” zopakuje indiánek. „Slyšel jsem, že tam za dolar seženu tři indiánky!”

Nejlepší vtipy o indiánech a kovbojích

„A na důkaz našeho přátelství si spolu vykouříme dýmku míru,” oznamuje Old Šutrhendovi Vínotů.
„Ale božínku, drahoušku,” namítne sametový hlásek. „To si nemůžeme navzájem vykouřit něco lepšího?”