KATEGORIE: Vtipy o právnících a soudcích

Nejlepší vtipy o právnících a o soudcích

Advokát sedí večer v kanceláři a najednou se před ním zjeví sám Ďábel.
A pekelník praví:
„Mám pro tebe nabídku. Po celý zbytek života vyhraješ každý spor, který povedeš. Klientky tě budou zbožňovat, kolegové se před tebou budou třást hrůzou a vyděláš nepředstavitelné peníze. Na oplátku žádám tvou duši, duši tvé ženy a tvých dětí, duše tvých rodičů, prarodičů, rodičů a prarodičů tvé ženy, tvých přátel a kolegů.“
Advokát se na chvilku zamyslí a řekne:
„Ale určitě je v tom nějaký háček, že?“

Nejlepší vtipy o právnících a o soudcích

Chlápek takhle přijde na poštu a všimne si, že u jedné přepážky stojí proplešatělý padesátník a má před sebou hromadu růžových obálek polepených srdíčky. Na každou stříkne z lahvičky parfém a dá ji na vedlejší hromadu.
Chlápek vyvalí oči a ptá se ho, co to dělá. Padesátník odpovídá:
„Rozesílám tisíc valentýnek podepsaných „Hádej kdo!“
„Ale proč to děláte?“
„Jsem právník se specializací na rozvody.“

Nejlepší vtipy o právnících a o soudcích

Existuje konečný počet fyziků, které uživí společnost o dané velikosti. Totéž platí
o učitelích a strojařích. Akorát pro právníky to neplatí. Čím více jich
máte, tím více jich potřebujete.

Nejlepší vtipy o právnících a soudcích

Národní Institut Zdraví oznámil, že přestane používat krysy k léčebným pokusům a místo nich začne používat právníky. Uvádějí tři hlavní důvody: 1. V zemi je nyní více právníků, než krys. 2. Výzkumní pracovníci si nevytváří k právníkům během pokusů tak silné citové vazby, jaké si vytvářeli ke krysám. 3. Jsou věci, které, ať se snažíte sebevíce, krysy neudělají.

Nejlepší vtipy o právnících a soudcích

Byly Vánoce a soudce byl v příjemné náladě. Zeptal se předvedeného muže: Za co jste tady? Za předčasné vánoční nákupy. To přece není žádný přestupek. Jak brzy jste nakupoval? Dvě hodiny před začátkem otvírací doby.

Nejlepší vtipy o právnících a soudcích

To takhle přijde jednou student práv ke státním zkouškám, posadí se a examinátor mu dá otázku: Tak mi třeba vysvětlete, co je to podvod. Podvod je, když mě teď necháte propadnout. Examinátor vyletí: Cože!? No podvod je přeci, když zneužijete nevědomosti druhého k tomu, abyste ho poškodil.

Nejlepší vtipy o právnících a o soudcích

Před porotu se dostal nezdárný syn řádného otce.
Tatínek vyhledal mazaného advokáta a řekl mu:
„Když zařídíte, aby kluk dostal jenom dva roky, dám vám 50 000 korun.“
Stalo se a tatík pochválil právníka:
„Zařídil jste to výborně.“
Pan doktor dodal:
„A víte, co to dalo námahy? Vždyť oni mi ho chtěli osvobodit!“

Nejlepší vtipy o právnících a soudcích

Chlápek si najal obhájce, když byl odhalen, že zpronevěřil desítky miliónů ze své firmy. Chtěl se vyhnout vězení. Právník ho ubezpečoval: Nebojte se, s takovým balíkem peněz nikdy nepůjdete do vězení. A měl pravdu. Když ten chlápek šel sedět, neměl už ani floka.

Nejlepší vtipy o právnících a o soudcích

Do řeznictví vběhne pes, ukradne několik buřtů a uteče. Rozčilený řezník
však psa pozná. Je to pes jednoho ze stálých zákazníků – místního
právníka. Odpoledne zajde řezník k právníkovi a zeptá se jej: “Když mi
vběhne do řeznictví pes a ukradne svazek špekáčků, mám nárok na
finanční náhradu od majitele psa?” “Ano, samozřejmě,” odpoví právník. “V
tom případě mi dlužíte 120 korun,” říká řezník, “to totiž byl váš pes.”
Právník si povzdechne, vytáhne šekovou knížku a napíše šek na 120
korun. Když je řezník na odchodu, právník jej zadrží: “Ještě moment! Tady
máte účet na 500 korun za konzultaci.”