KATEGORIE: Vtipy o rodině

Nejlepší vtipy o rodině

Vrátí se Karel z hospody a říká manželce:
„Tak si představ, že domovník v hospodě tvrdí, že se vyspal se všema ženskýma v baráku, kromě jedné!“
Manželka se zamyslí a povídá:
„No, to bude asi ta nafintěná fuchtle z přízemí.“

Nejlepší vtipy o rodině

Ptá se žena své kamarádky: „Jak poznáš, kdy se máš dát do velkého prádla? Těm předpovědím počasí se moc věřit nedá …“ „Ty já ani neposlouchám, mám vlastní barometr.“ „Že jsem ho u vás nikdy neviděla ?“ „Ani jsi nemohla – když můj starej ještě ráno spí, opatrně kouknu pod peřinu. Když mu leží nalevo, bude pršet, když napravo, bude pěkně svítit sluníčko.“ „A co když stojí?“ „Tak to seru na prádlo!“

Nejlepší vtipy o rodině

Dlouholetí manželé tiše sedí u večeře, když se najednou žena postaví a vypálí manželovi pořádnou facku.
Manžel se překvapeně ptá: „To za co?“
„Za 40 let nekvalitního sexu!“
Po chvíli se postaví manžel a také dá manželce řádnou facku.
Žena se překvapeně ptá: „A to za co?“
„Odkud ty víš, co je kvalitní a co nekvalitní sex?“

Nejlepší vtipy o rodině

Drahoušku, šeptá manžel v noci manželce,
„kdyby jsem zemřel, vdala by ses znovu?“
„Předpokládám, že ano,“ odvětí manželka.
„A spala by si s ním ve stejné posteli jako se mnou?“
„No, jelikož je to jediná postel v domě, tak bych neměla jinou možnost.“
„A milovala by ses s ním?“
„Miláčku,“ říká žena shovívavě, „vždyť by to byl můj manžel.“
„A nechala bys ho řídit moje auto?“
„Kdepak,“ zívá žena, „on neumí řadit.“