KATEGORIE: Vtipy o rodině

Nejlepší vtipy o rodině

Vrátí se Karel z hospody a říká manželce:
„Tak si představ, že domovník v hospodě tvrdí, že se vyspal se všema ženskýma v baráku, kromě jedné!“
Manželka se zamyslí a povídá:
„No, to bude asi ta nafintěná fuchtle z přízemí.“

Nejlepší vtipy o rodině

Dlouholetí manželé tiše sedí u večeře, když se najednou žena postaví a vypálí manželovi pořádnou facku.
Manžel se překvapeně ptá: „To za co?“
„Za 40 let nekvalitního sexu!“
Po chvíli se postaví manžel a také dá manželce řádnou facku.
Žena se překvapeně ptá: „A to za co?“
„Odkud ty víš, co je kvalitní a co nekvalitní sex?“

Nejlepší vtipy o rodině

Drahoušku, šeptá manžel v noci manželce,
„kdyby jsem zemřel, vdala by ses znovu?“
„Předpokládám, že ano,“ odvětí manželka.
„A spala by si s ním ve stejné posteli jako se mnou?“
„No, jelikož je to jediná postel v domě, tak bych neměla jinou možnost.“
„A milovala by ses s ním?“
„Miláčku,“ říká žena shovívavě, „vždyť by to byl můj manžel.“
„A nechala bys ho řídit moje auto?“
„Kdepak,“ zívá žena, „on neumí řadit.“