KATEGORIE: Vtipy o židech

Nejlepší vtipy o židech

Pan Roubíček se prochází po Karlově náměstí v Praze. Jde kolem obchodu se zeleninou a vidí na ceduli nápis:“Židům brambory neprodáváme.“ Okamžitě vtrhne do obchodu a nechá si zavolat vedoucího. K jeho úžasu to tam vede pan Kohn.
Roubíček vyhrkne:“ Kohn, to oni nechali napsat na ceduli Židům brambory neprodáváme?“
Kohn se pohotově ohradí: „Roubíček, viděli oni ty brambory?“

Nejlepší vtipy o židech

Potkají se dvě židovské mámy: „Tak co, Rut, jak se daří dětem?“
„Ani se neptej, náš Mojše si vzal pěknou mrchu! Do jedenácti se válí v posteli, celý dny trajdá venku a utrácí bůhví za co, a když chudák kluk celej uhoněnej večer konečně přijde domů, myslíte, že pro něj má pořádnou teplou večeři? Pche! Ještě ho nutí, aby ji vzal do drahé restaurace!“
„A co Esterka?“
„Ta si vzala učiněného světce! Snídani jí nosí do postele, koupí jí všecko, nač si vzpomene, a večer ji vodí do prvotřídních podniků.“

Nejlepší vtipy o židech

V synagoze se vedle sebe modlí Lederer v hezkém novém kožíšku a Kohn ve starším ošumělém kabátu.
Lederer prosí: „Bože, dej, ať udělám kšeft za 10.000 $.“
Vedle něj Kohn: „… dej, ať udělám kšeft za 5$.“
A tak to jde dokola.
Po chvíli Lederer vstane, sáhne do portmonky, vyndá pět dolarů a podává je Kohnovi: „Vezmou si to, Kohn, a nerozptylujou mi Hospodina.“

Nejlepší vtipy o židech

Rabín a kněz se srazí v autech. Obě vozidla jsou rozmlácená na maděru, ale oba klerikové vyvázli nezranění. Když se vyhrabou z trosek, rabín si všimne knězova roucha a hned povídá:
„Koukám, že jste kněz. Já jsem rabín. Podívejte na naše auta, nic z nich nezbylo, ale nám se nic nestalo. To je znamení od Boha. Bůh musel chtít, abychom se potkali a stali se přáteli a po zbytek našich dní žili svorně v míru.“
„Plně s vámi souhlasím, to musí být božské znamení,“ přikyvuje kněz.
„A koukněte, další zázrak. Moje auto je úplně zničené, ale lahvi
mešního vína se nic nestalo. Bůh jistě chce, abychom toto víno vypili a oslavili tak štěstí a naše setkání.“
S těmito slovy podal rabín láhev knězi. Ten s jeho promluvou souhlasil, otevřel láhev a dal si několik mocných loků a podal láhev zpět rabínovi. Rabín zacpal špunt zpět do lahve a podal ji opět knězi. Kněz se udiveně ptá:
„Vy se nenapijete???“
„Ne, já raději počkám na policisty.“

Nejlepší vtipy o židech

Židovská rodinka – otec, matka a syn se projíždějí na řece, když v jednu chvíli spadne neposedný klučina do vody a jde ke dnu. Rodiče bědují a modlí se:
„Bože nás Nejvyšší, vrať nám naše dítě.“
Zázrak, dítě se objeví na hladině, a dokonce se samo nějak dostane do loďky. Otec padne na kolena:
„Bože, děkuji Ti za Tvou dobrotu!“
Matka se podívá s přimhouřenýma očima a povídá k nebesům:
„Ty, Bože, neměl náhodou ten kluk na hlavě čepici, když spadl?“

Nejlepší vtipy o židech

Křesťan, muslim a žid se dohadují, jak by se s Bohem rozdělili o své peníze.
Křesťan vysvětluje:
„Nakreslím na zem kruh a vyhodím peníze do vzduchu. Co spadne dovnitř kruhu, dám Bohu, a co bude vně, to si ponechám.“
Muslim řekne:
„Ne. Já nakreslím na zem kruh a vyhodím peníze do vzduchu. Co spadne vně kruhu, dám Bohu a co spadne dovnitř, to si ponechám.“
Ale žid řekne:
„Ne, nemusím kreslit kruh. Vyhodím peníze prostě do vzduchu a co Bůh chce, to si ponechá.“

Nejlepší vtipy o židech

Přijde Žid do obchodu s náboženskými potřebami – rozhodnutý, že přijme křesťanskou víru a že si tedy koupí ten krucifix. Ukáže na jeden a ptá se prodavače, kolik stojí. „Tisíc korun,“ odpoví prodavač. „Hm, to je moc,“ řekne Žid. Rozhlídne se a ukáže na jiný: „A kolik by stál tadyhle ten bez toho atleta?“

Nejlepší vtipy o židech

Roubíček posadil svého tříletého synka na stůl a povídá: „Chlapče, skoč dolů.“
Děcko zamrmlá: „Já se bojím, že se bouchnu!“
„Neboj se, chytnu tě, než dopadneš na zem. Přece si nemyslíš, že by tvůj tatínek dopustil, aby sis ublížil.“
Tak synek sebral odvahu, skočil, ale tatínek nehnul ani prstem, synek se pěkně praštil. Když se vybrečel, Roubíček mu povídá: „Tak, hochu, teď jsi dostal svoji první velkou životní lekci. Nikdy nikomu nevěř, ani vlastnímu otci.“

Nejlepší vtipy o židech

Potkají se Khon a Roubíček. V rozhovoru se dostali na téma sex.
Khon povídá: „Jak Vás znám, Roubíček, Vy se jistě neunavujete přemlouváním.“
„A věřej, že maj pravdu?“ povídá Roubíček. „Já to mám za ty léta perfektně vymakaný. Zkrátka, když někdy něco chci se Sárou mít, tak zapískám.“
„To je zajímavý, a co když chce Sára?“
„No, když chce Sára, tak přijde za mnou a zeptá se: „Izáku, nepískals?“